Stwórzmy

Fizjoterapię

Przyszłości

$1 can turn tears into smiles...

KIERUNEK ROZWOJU
LISTA KANDYDATÓW

Gdzie głosować?

Pokaż mapę

Kiedy i gdzie?

Delegaci z Twojego województwa

Pozostałe wkrótce...

Wiemy, że warto marzyć, a potem te marzenia zawodowe i prywatne wcielać w życie. Dziś z perspektywy ponad 5 lat obowiązywania Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jesteśmy jeszcze bardziej pewni, że warto podejmować działania, jeśli jesteśmy przekonani o ich słuszności. Pamiętamy trudną walkę o naszą ustawę, chwile zwątpienia i w końcu radość z jej wejścia w życie. Dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób osiągnęliśmy sukces. To była nasza wspólna sprawa. Wszyscy mieliśmy pewność, że to początek nowego.

Nowe nie zawsze jest łatwe... Czytaj dalej

Funds collected so far

$1 240 000

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. How will this help solve the customer's issues in the future. A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life. Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Kierunki rozwoju fizjoterapii w Polsce

Promocja zawodu fizjoterapeuty wśród innych zawodów medycznych oraz w społeczeństwie.

Kreowanie zawodu fizjoterapeuty jako równorzędnego partnera w interdyscyplinarnym zespole medycznym.

Dążenie do pełnego wdrożenia zapisów Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty dotyczących samodzielności zawodowej fizjoterapeutów w systemie ochrony zdrowia.

Samodzielność zawodowa fizjoterapeutów w systemie ochrony zdrowia.

Stworzenie specjalizacji kierunkowych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji fizjoterapeutów. Specjalizacja kierunkowa = większe zarobki i satysfakcja fizjoterapeuty, skuteczniejsza fizjoterapia.

Specjalizacje kierunkowe w dziedzinie fizjoterapii.

Zwiększanie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów, które wynikają z kształcenia akademickiego lub podyplomowego oraz ułatwią opiekę nad pacjentami (m.in. zlecanie i wykonywanie badań obrazowych, zlecanie wyrobów medycznych, inne).

Rozszerzanie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów.

Pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie programów zdrowotnych z różnych źródeł (jak np. samorządy, programy unijne, programy rządowe, PARP). Umożliwienie kontraktowania z NFZ. Pomoc prawna i organizacyjna dla fizjoterapeutów przedsiębiorców.

Wsparcie dla indywidualnych praktyk.

Podniesienie wynagrodzeń dla fizjoterapeutów finansowanych ze środków publicznych.Rozliczanie czasu pracy fizjoterapeuty, zamiastniedoszacowanych procedur fizjoterapeutycznych.Umożliwienie prowadzenia fizjoterapeutom efektywnej, indywidualnej terapii.

Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przygotowanie studentów do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego poprzez współpracę z uczelniami. Podyplomowe kształcenie fizjoterapeutów w ramach konferencji naukowych, webinarów i praktycznych warsztatów. Pozyskiwanie środków unijnych w celu dofinansowywania szkoleń podyplomowych.

Kształcenie fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii.

Wspieranie inicjatyw i projektów naukowych oraz wsparcie młodych naukowców. Tworzenie rekomendacji w zakresie fizjoterapii w oparciu o dostępną literaturę i koordynowane z KIF badania naukowe.

Rozwój nauki w dziedzinie fizjoterapii i innych dziedzinach medycyny.

Kreowanie i promowanie lokalnych i ogólnopolskich programów zdrowotnych realizowanych przez fzjoterapeutów.

Fizjoprofilaktyka, zdrowie społeczne, kampanie zdrowotne.

Organizacja konferencji i warsztatów, tworzenie stron internetowych oraz prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych.

Wsparcie dla organizacji i stowarzyszeń pacjentów.

Lorem ipsum i coś do napisania

POBIERZ ULOTKĘ W PDF

Small decisions can change someone's life

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. How will this help solve the customer's issues in the future. A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features.

HELP US DONATE NOW

Masz pytanie?

Napisz do nas

kontakt@fizjoterapia.info

Znajdź nas